webserver

Fraktálové obrázky v Go

Saturday, Oct 31, 2020 | by Nelo | navody programovanie image webserver complex concurrency

Fraktály sú dobre známe sebe-podobné množiny, ktoré vyzerajú podobne v rôznych úrovniach zväčšenia. Najznámejší fraktál nesie meno po svojom objaviteľovi, polsko-francúzsko-americkom matematikovi - Benoitovi Mandelbrotovi. V roku 1980, keď ako jeden z prvých použil počítačovú grafiku na zobrazovanie fraktálnej geometrie pomocou IBM strojov. V Go vďaka natívnej podpore komplexných čísel a knižníc na prácu s obrázkami vieme jednoducho vytvoriť web server, ktorý interaktívne generuje fraktálové obrazy do png. Vytvoríme si Go server, HTML a jednoduchý JavaScript, pomocou ktorého budeme hľadať zaujímavé štruktúry:

Pokračovať v čítaní

Go HTTP web server návod časť 3 - statické stránky so šablónami

Sunday, Sep 13, 2020 | by Nelo | navody programovanie webserver

Dnes si vytvoríme jednoduchý webserver statických stránok so šablónami Go webserver so šablónami Go obsahuje balíček html/template, ktorý implementuje prácu so šablonami pre generovanie HTML na základe šablony a dynamických dát. Šablony sú zabezpečené proti vložení a spustení kódu, predpokladajú, že tvorca šablon je dôveryhodný, ale ale kto ju spúšťa s dátami tak nie, preto použité dynamické dáta budú sanitizované a escapované špecifické znaky pre HTML, CSS, JavaScript a URI.

Pokračovať v čítaní

Go HTTP web server návod časť 2 - dynamický rounting

Sunday, Sep 6, 2020 | by Nelo | navody programovanie webserver

Go ponúka jednoduchý router, ale čo ak nám nestačí statický routing a potrebujeme smerovať požiadavky napríklad podľa čísla zákazníka, článku alebo dátumu? Štandardný routing môžeme jednoducho rozšíriť o regulárne výrazy a ďalej napríklad kvôli bezpečnosti kontrolovať HTTP metódu. Na väčšinu aplikácií postačí základná funkcionalita a nie su nutné frameworky, ak však hľadáte sofistikované routing balíčky odporúčam pozrieť Gorilla/Mux alebo Go-Chi. Dynamický router v Go Dnes si vytvoríme jednoduchý dynamický router s rule enginom, ktorý traverzuje stromom pravidiel a hľadá zhodu pomocou regulárnych výrazov.

Pokračovať v čítaní

Go HTTP web server návod časť 1

Monday, Aug 31, 2020 | by Nelo | navody programovanie webserver

Keď potrebujeme aby dve alebo viac aplikácií medzi sebou komunikovali, rozhodujeme sa akú API architektúru použijeme. Synchrónnu (request-response) alebo asynchrónnu (message/event-driven/streaming) s akým protokolom. Synchrónna sa najčastejšie používa pri klient-server architektúrach ak sa častejšie dopytujeme a požadujeme výsledok. Asynchrónna sa používa ak k nám častejšie informácie prichádzajú (počúvanie na udalosti, streamovanie hudby), alebo ich spracovanie trvá príliš dlho, alebo máme viacerých producentov alebo konzumerov správ. REST (Representational State Transfer) definovaný v roku 2000 dodnes patrí medzi najpoužívanejšiu formu synchrónnej komunikácie a API.

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás