O nás

Naša misia

Rozvíjať a podporovať Go komunitu a vývoj efektívnych softvérových riešení.

Zdieľať novinky

Prinášať novinky zo sveta Go. Mapovať trendy zo svetových konferencií, vývoj nástrojov a zdroje cenných informácií.

Rozširovať znalosti

Zväčšovať bázu znalostí a praktík so zameraním sa na kvalitný, rýchly, bezpečný, čitateľný a udržiavateľný kód.

Spájať záujmy

Pomáhať spájať ľudí, ktorí sa chcú rozvíjať. Organizovať meetupy, hacketony a ďalšie platformy podporujúce rozvoj.

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás