Go je moderný open source programovací jazyk, ktorý umožňuje jednoduchšie budovať spoľahlivé a efektívne softvérové riešenia.
Jednoduché a konzistentné Rýchle a efektívne Spoľahlivé a bezpečné Vynikajúci tooling Silná podpora a komunita

CHALLENGE - RESHAPE - BOOST

Prečo Go?

Väčšina dnešných programovacích jazykov vznikla pred globálnou érou internetu a viacjadrových procesorov.
Počas niekoľkých dekád svojej existencie sa snažili obsiahnuť všetky trendy danej doby a niektoré sa značne skomplikovali.
Go programovanie je iné.
Go vytvorila skupina vývojárov v Google, keď potrebovali sieťové servre a distribuované systémy a dostupné jazyky nedokázali pokryť ich potreby. Nový jazyk a tooling bol vytvorený aby si poradil s nedostatočným tempom vývoja a obtiažnosťami pri programovaní veľkých škálovateľných systémov a od začiatku navrhnutý pre jednoduché využitie viacjadrových procesorov.

Jednoduché

Od začiatku navrhované na jednoduchých princípoch, konzistentnosti a čitateľnosti.

Silná podpora

Podpora od Google a množstvo existujúceho toolingu a knižníc.

Vysoko výkonné

Veľmi rýchla kompilácia a výkon jednoducho využívajúci všetky jadrá moderných procesorov.

Výborná komunita

Go je open source project s otvorenou komunitou, konferenciami, diskusiami a tisíckami verejných repozitárov.

Spoľahlivé

By design: statický typový systém, garbage collector, návrat chýb, modularizácia, minimálne závislosti.

Dokumentácia

Výborne zdokumentované balíčky, návody a príklady priamo na golang.org stránke alebo go help doc.

Blog

Go metódy: priradenie funkcií typom

Monday, May 17, 2021 | by Lenka | navody programovanie methods receivers oop

Objektovo orientované programovanie v Go Striktne vzaté, Go nie je čistý objektovo orientovaný programovací jazyk, pretože nemá triedy a hierarchickú dedičnosť. Go však má zložené typy ako štruktúry, polymorfizmus prostredníctvom rozhraní, má prepracovanejšiu kompozíciu ako bežné objektovo orientované jazyky, zapuzdrenie na úrovni balíkov a podporuje definovanie metód na typoch. Tieto vlastnosti umožňujú Go objektovo orientovaný štýl programovania. Metódy Metóda je funkcia so špeciálnym argumentom prijímača správy - receivera. Pomocou prijímača môže metóda získať prístup k jeho vlastnostiam.

Pokračovať v čítaní

Go modules: Správa závislostí

Thursday, Mar 4, 2021 | by Lenka | navody programovanie moduly modules versioning go-get go-mod

Ako sa starať o závislosti (Dependency management) Keď kód používa externé balíky - balíky tretích strán, tieto balíky (distribuované ako moduly) sa stávajú závislosťami. Aby bol kód stále aktuálny, treba sa starať aj o tieto závislosti. Go poskytuje nástroje na správu závislostí, ktoré pomáhajú zaistiť bezpečnosť aplikácií pri začleňovaní externých závislostí. Závislosti, ako moduly, obsahujú importované balíky. Vývojari po celom svete robia svoje moduly dostupné a zdieľajú ich pre ostatných vývojarov.

Pokračovať v čítaní

Golang Talks #1 - ako sme začínali a čo nás prekvapilo a potešilo?

Wednesday, Dec 9, 2020 | by Nelo | video inspiration

Nakoľko zorganizovať meetup je v tejto dobe stále obtiažne, veľmi sa tešíme, že sa nám podarilo stretnúť so zaujímavými ľuďmi z odboru a vyzdieľať s vami formou série podcastov praktické skúsenosti s Go z rôznych perspektív. V tomto prvom diele sa po krátkom zoznámení a začiatkoch rozprávame: čo môže začínajúceho programátora v Go zaskočiť čo sa nám osobne na Go páči a čo podľa nás môže programátorom chýbať Radi by sme sa spoločne s Palom Tóthom a Kornelom Kabelem poďakovali našim hosťom (v abecednom poradí podľa priezviska):

Pokračovať v čítaní

Konštanty a vlastné typy v Go

Sunday, Nov 22, 2020 | by Lenka | navody programovanie const enum type

V Go je veľmi jednoduché vytvoriť si vlastný typ (custom type), vytvoriť konštantu vlastného typu alebo enumerátor (enum). Konštanta (Constant) Ako už názov KONŠTANTA (constant) označuje niečo fixné - pevné/stálé, aj v programovacích jazykoch je to rovnaké. Keď je raz hodnota konštanty definovaná, už viac nemôže byť zmenená. V Go to platí rovnako. Konštanta v Go môže byť akýkoľvek z jednoduchých a zložených typov - celočíselná konštanta (integer), konštanta s plávajúcou desatinnou čiarkou (float, complex), znak (character), reťazec (string), pravdivostná konštanta (boolean).

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás