generics

Generické programovanie v Go

Saturday, Aug 1, 2020 | by Nelo | programovanie generics inspiration

Generické programovanie je štýl písania algoritmov alebo typov, v ktorom nie sú typy definované priamo, ale budú určené neskôr (pri kompilácii - C++/Rust alebo za behu programu - Python/TypeScript) v časti kódu volajúceho generický algoritmus. To umožňuje výrazne zvýšiť znovupoužiteľnosť kódu a redukovať duplicity a tým aj chyby. Typický use case sú napríklad generické algoritmy Map, Reduce, Filter, alebo generický typ (container) Node v binárnom strome. V novej verzii Go sa uvažuje pridať formu parametrického polymorfizmu.

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás