generics

Generics – generické programovanie

Thursday, Mar 10, 2022 | by Lenka | navody programovanie generics

Generické programovanie, tiež známe ako parametrický polymorfizmus v iných programovacích jazykoch, je spôsob ako oddeliť algoritmus od konkrétneho typu. Abstrahovaním typu umožňuje bežným zápisom funkcií podporovať viaceré, aj vopred neznáme typy argumentov funkcií a tým znižovať počet duplikácií funkcií. Ako vlastnosť programovacieho jazyka Go neboli generické prvky obsiahnuté v prvej verzii (Go1.x) ani v dizajne jazyka. Autori odmietali kvôli komplikovanosti a spomaleniu kompilácie C++ “template metaprogramming” riešenie aj “type erasure” riešenie Javy kvôli problémom so zabúdaním typov a pretypovávaním.

Pokračovať v čítaní

Generické programovanie v Go

Saturday, Aug 1, 2020 | by Nelo | programovanie generics inspiration

Generické programovanie je štýl písania algoritmov alebo typov, v ktorom nie sú typy definované priamo, ale budú určené neskôr (pri kompilácii - C++/Rust alebo za behu programu - Python/TypeScript) v časti kódu volajúceho generický algoritmus. To umožňuje výrazne zvýšiť znovupoužiteľnosť kódu a redukovať duplicity a tým aj chyby. Typický use case sú napríklad generické algoritmy Map, Reduce, Filter, alebo generický typ (container) Node v binárnom strome. V novej verzii Go sa uvažuje pridať formu parametrického polymorfizmu.

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás