concurrency

Fraktálové obrázky v Go

Saturday, Oct 31, 2020 | by Nelo | navody programovanie image webserver complex concurrency

Fraktály sú dobre známe sebe-podobné množiny, ktoré vyzerajú podobne v rôznych úrovniach zväčšenia. Najznámejší fraktál nesie meno po svojom objaviteľovi, polsko-francúzsko-americkom matematikovi - Benoitovi Mandelbrotovi. V roku 1980, keď ako jeden z prvých použil počítačovú grafiku na zobrazovanie fraktálnej geometrie pomocou IBM strojov. V Go vďaka natívnej podpore komplexných čísel a knižníc na prácu s obrázkami vieme jednoducho vytvoriť web server, ktorý interaktívne generuje fraktálové obrazy do png. Vytvoríme si Go server, HTML a jednoduchý JavaScript, pomocou ktorého budeme hľadať zaujímavé štruktúry:

Pokračovať v čítaní

Súbežné programovanie v Go

Sunday, Oct 18, 2020 | by Nelo | navody programovanie concurrency channels

Veľká výhoda Go je, že bolo od začiatku navrhované na jednoduché súbežné programovanie. Súbežnosť nie je paralelizmus, ale je nutným predpokladom k paralelizmu, druhým je bežať program na viacjadrových procesoroch. Gorutiny sú základom súbežného programovania v Go. Od systémových threadov sa líšia tým, že ich inicializačný zásobník malý (typicky 4KB namiesto 1MB) a môže dynamicky rásť a zmenšovať sa. Gorutiny majú taktiež menšiu réžiu ako thready a sú obyčajne multiplexované na menší počet systémových threadov, teda nie 1:1.

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás