TypeOf

Reflexia v Go - reflection

Tuesday, Feb 1, 2022 | by Lenka | navody programovanie reflection reflect interface ValueOf TypeOf Kind

Reflexia je schopnosť programu skúmať a analyzovať svoju štruktúru za behu programu. Väčšinou s premennými, typmi a funkciami v Go pracujeme priamo. Keď potrebujeme typ, jednoducho ho definujeme: type Foo struct { A int B string } Keď potrebujeme premennú, jednoducho ju definujeme: var f Foo A keď potrebujeme pracovať s funkciou, jednoducho ju definujeme: func Do(f Foo) { fmt.Println(f.A, f.B) } Ale niekedy sa stane, že chceme pracovať s premennými za behu programu pomocou informácií, ktoré neexistovali, keď bol program písaný a kompilovaný.

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás