moduly

Go modules: Správa závislostí

Thursday, Mar 4, 2021 | by Lenka | navody programovanie moduly modules versioning go-get go-mod

Ako sa starať o závislosti (Dependency management) Keď kód používa externé balíky - balíky tretích strán, tieto balíky (distribuované ako moduly) sa stávajú závislosťami. Aby bol kód stále aktuálny, treba sa starať aj o tieto závislosti. Go poskytuje nástroje na správu závislostí, ktoré pomáhajú zaistiť bezpečnosť aplikácií pri začleňovaní externých závislostí. Závislosti, ako moduly, obsahujú importované balíky. Vývojari po celom svete robia svoje moduly dostupné a zdieľajú ich pre ostatných vývojarov.

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás