map

Dátové kolekcie v Go - polia, výrezy, mapy

Wednesday, Sep 30, 2020 | by Nelo | navody programovanie array slice map

Dátové kolekcie patria medzi základné typy v každom modernom jazyku. Umožňujú ukladať prvky rovnakého typu a následne k nim pristupovať pomocou indexu alebo kľúča. Go pozná tri základné typy dátových kolekcií: Pole: array[N]T, Výrez: slice[]T, Mapa: map[K]T. Kde T je akýkoľvek typ, K je typ, ktorý implementuje rovnosť (napríklad string) a N je kladné celé číslo. Pole - Array Pole, rovnako ako v iných programovacích jazykoch je súbor rovnakých dátových typov s fixnou veľkosťou.

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás