interface

Reflexia v Go - reflection

Tuesday, Feb 1, 2022 | by Lenka | navody programovanie reflection reflect interface ValueOf TypeOf Kind

Reflexia je schopnosť programu skúmať a analyzovať svoju štruktúru za behu programu. Väčšinou s premennými, typmi a funkciami v Go pracujeme priamo. Keď potrebujeme typ, jednoducho ho definujeme: type Foo struct { A int B string } Keď potrebujeme premennú, jednoducho ju definujeme: var f Foo A keď potrebujeme pracovať s funkciou, jednoducho ju definujeme: func Do(f Foo) { fmt.Println(f.A, f.B) } Ale niekedy sa stane, že chceme pracovať s premennými za behu programu pomocou informácií, ktoré neexistovali, keď bol program písaný a kompilovaný.

Pokračovať v čítaní

Rozhranie v Go: Interface

Sunday, Nov 1, 2020 | by Lenka | navody programovanie interface

To, že je Go skvelý a výnimočný jazyk sme si už veľakrát dokázali. Poďme sa bližšie pozrieť na rozhranie (interface). Úvod Rozhrania v Go boli navrhnuté podľa protokolov z programovacieho jazyka Smalltalk. Ide o špecifikáciu jednej alebo viacerých metód ich názvom, parametrami a návratovými typmi, ktoré sú spoločné pre entity určitou zdieľanou vlastnosťou. Rozhrania však nešpecifikujú telo - správanie metódy. V súvislosti s Go rozhraniami sa môžeme stretnúť s pojmom Duck typing - ak to kráča ako kačka, ak to kváka ako kačka, tak to musí byť kačka!

Pokračovať v čítaní

Štruktúry a rozhrania v Go

Sunday, Oct 25, 2020 | by Nelo | navody programovanie struct interface function pointer

Často potrebujeme zoskupiť dáta do typov, s ktorými sa ľahšie pracuje. V objektovo orientovaných programovacích jazykoch sa to rieši pomocou tried, ktoré zapuzdrujú dáta a metódy, ktoré nad nimi pracujú. Go ponúka objektovo orientovaný prístup, metódy a rozhrania, ale nepodporuje hierarchiu tried, podtriedy a dedenie. Vychádza z OOP princípu “composition over inheritance” a podporuje polymorfizmus prostredníctvom rozhraní, čím výrazne zjednodušuje štruktúru programov, zvyšuje flexibilitu a prepoužiteľnosť kódu. Štruktúry: struct Štruktúry sú hodnotové agregované typy.

Pokračovať v čítaní

TAK ČO HOVORÍŠ ?

Kontaktuj nás ak potrebuješ pomoc, veľmi radi pomôžeme.

Kontaktuj nás